Marathi SMS

Kinjal Posted In Marathi SMS
Added 4 years ago

झोप माझी असली तरी
स्वप्न मात्र तुझे आहे
रंग माझे असले तरी
चित्र मात्र तुझे आहे

ह्रदय माझे असले तरी
ध्यास मात्र तुझा आहे
नजर माझी असली तरी
भास मात्र तुझा आहे

शब्द माझे असले तरी
वर्णन मात्र तुझे आहे
वेडा मी असलो तरी
वेड मात्र तुझे आहे

आयुष्य माझे असले तरी
त्यावर हक्क फक्त तुझा आहे
पूर्ण नसलो जरी मी
अपुर्ण मात्र तुझ्या मुळेच आहे

Like SMS - 51 - SMS Length: 872 Marathi Prem SMS
whatsapp-share fb-messenger-share telegram-share twitter-share sms-share
Kinjal Posted In Marathi SMS
Added 4 years ago

डोळे पुसायला कुणीतरी असेल
तर रुसायला बरं वाटतं ………
ऐकणारे कुणीतरी असेल तर
मनातल बोलायला बरे वाटते …..
कौतुक करणारे कुणीतरी असेल तर
थकेपर्यंत राबायला बरं वाटतं …….
आशेला लावणार कुणीतरी असेल तर
वाट बघायला बरं वाटतं ………..
आपल्यासाठी मरणार कुणीतरी असेल तर
मरेपर्यंत जगायला बरं वाटतं ………..!

Like SMS - 47 - SMS Length: 758 Marathi Prem SMS
whatsapp-share fb-messenger-share telegram-share twitter-share sms-share
Kinjal Posted In Marathi SMS
Added 4 years ago

तु ही माझ्या प्रेमात पडताना असं काही पडावं।।।
स्वप्नातल्या स्वप्नातही तुला फक्त माझंच स्वप्न पडावं।।।
गर्दीतही तूला माझ्याविना एकटेपणाने छळावं।।।
तुही माझ्यासाठी कधीतरी.....खूप खूप रडावं।।।

कधीतरी तुही माझ्यासाठी कवी बनावं
पण नेमकं तेव्हाच शब्दांनी कमी पडावं।।।
कंटाळून शेवटी तू माझं चित्र रेखाटावं
चित्र पूर्ण होऊनही ...तुला ते अर्धवटच वाटावं।।।

मरणही असं..... तुज्या मिठीत यावं
की मरणानंतर ही ते मरण मला याद रहावं
सगळं आयुष्य माझं तू सुखानं असं भरावं
की दु:खाला पण माझ्या आयुष्यात येताना कोडं पडावं

Like SMS - 43 - SMS Length: 1339 Marathi Prem SMS
whatsapp-share fb-messenger-share telegram-share twitter-share sms-share
Kinjal Posted In Marathi SMS
Added 4 years ago

प्रेम हृदयातील एक भावना..
कुणाला कळलेली..
कुणाला कळून न कळलेली..
कुणी पहिल्याच भेटीत उघड केलेली..
तर कुणी आयुष्यभर लपवलेली...
कुणी गंमत करण्यासाठी वापरलेली..
तर कुणाची गंमत झालेली..
कुणाचे आयुष्य उभारणारी..
तर कुणाला आयुष्यातुन उठवणारी..
फक्त एक भावना.

Like SMS - 36 - SMS Length: 653 Marathi Prem SMS
whatsapp-share fb-messenger-share telegram-share twitter-share sms-share
Kinjal Posted In Marathi SMS
Added 4 years ago

नातं तुटलं तरी प्रेम हे रहातच                                                     
कितीही प्रयत्न केला
तरी डोळ्यातून ते वहातच!

आपसूक डोळे भरून येतात
नाही रडायच ठरवलं तरी
अन् रडायला सुद्धा डोळे आता
शोधत नाहीत कारणं नवी!

दिशाहीन वाटतो आपलाच जीवन प्रवास
नकोसा वाटतो नव्याने पुन्हा कुणाचा सहवास
नात्यासंगे तुटतो तो असे विश्वास
करू लागतो नकळत आपण आपलाच दुःस्वास!

काय म्हणूनी आज जाहले
आज इथे हे असे ठेपले
मन माझे वेडे तुझ्यात गुंतले
तुझे मात्र पुरतेच विझले !

आता मात्र पुरे झालं
खूप सोसलं खूप भोगलं
जगण्याची इच्छा नव्याने शोधत
मी माझं मलाच शोधलं!

आता मात्र पुरे झालं
खूप सोसलं खूप भोगलं
जगण्याची इच्छा नव्याने शोधत
मी माझं मलाच शोधलं!

बरं झालं, जे झालं ते झालं
वेळच्या वेळीच तुटलं नी संपलं
खोटं खोटं नाटक करण्यात
पुरेसं आयुष्य तू तुझं वेचल!

तरीही कधी कधी येतोस तू
हळूच माझ्या मनातं
अन् पुन्हा नव्याने सुरू होतो
प्रवास माझ्या स्वप्नात!

आता मात्र ते स्वप्न
स्वप्नच रहावं हीच आशा
कारण स्वप्न तुटताच हाती लागते
ती असते फक्त निराशा ....

Like SMS - 53 - SMS Length: 2432 Marathi Sad SMS
whatsapp-share fb-messenger-share telegram-share twitter-share sms-share
Kinjal Posted In Marathi SMS
Added 4 years ago

मला माहित नाही तू माझ्या नशिबात आहेस कि नाही
पण तुला देवाकडे मागायला खूप आवडते...♡♡
माहित नाही मला हक्क आहे कि नाही
पण तुजी काळजी करायला खूप आवडते...♡♡
तुझ्यावर प्रेम करणे बरोबर आहे कि नाही मला माहित
नाही
पण तुझ्यावर प्रेम करायला खूप आवडते...♡♡
कधी आपण सोबत असु किवा नसू
पण हे स्वप्न पाहायला खूप आवडते... ♡♡
तू माझा आहेस कि नाहीस माहित नाही
पण तुला माझा म्हणायला खूप आवडते...♡♡
मनालाही समजावलय तू माझा नाही
पण त्यालाही आता तुझ्याचसाठी धडधडायला खूप
आवडते...♡♡

Like SMS - 30 - SMS Length: 1189 Marathi Prem SMS
whatsapp-share fb-messenger-share telegram-share twitter-share sms-share
Kinjal Posted In Marathi SMS
Added 4 years ago

कुठल्याच पाठ शाळेत
प्रेम शिकवता येत नाही..

शिकल्यावरच प्रेम कळतं
अस ही काही असत नाही..

निरक्षर वा साक्षर
असा भेद असत नाही..

प्रेम म्हणजे भावनांचा खेळ
तो शिकवता येत नाही यालाच
प्रेम म्हणतात असं काही शास्त्र
नाही..

प्रेमात पडल्यावर ही कां
प्रेम करतो सांगता येत नाही..

कधी फक्त एका नजरेत
प्रेम कळून जातं कधी कुणाच्या
सहवासात प्रेम भेटून जातं..

प्रेम आयुष्यात आल्यावर
जगणं मात्र बदलून जातं..

सारं काही तेच असून ही
वेगळ्या विश्वात घेऊन जातं..

सर्वस्व ओवाळून टाकावं
इतकं कुणी आवडून जातं
दोन आत्म्यांच मिलन प्रेम
भेटता होऊन जातं..

ज्याला भेटतो प्रेमाचा
अनुभव त्यालाच प्रेम कळून
जातं..

बाकीच्यांच्या लेखी प्रेम
म्हणजे वेड्यांच जग होऊन
जात..

Like SMS - 32 - SMS Length: 1692 Marathi Prem SMS
whatsapp-share fb-messenger-share telegram-share twitter-share sms-share
Kinjal Posted In Marathi SMS
Added 4 years ago

Busy Busy काय करता
वेळ काढा थोडा
आयुष्यभर चालूच असतो
संसाराचा गाडा

खूप काम, रजा नाही
मिटिंग, टार्गेट,फाईल
अरे वेड्या यातच तुझं
आयुष्य संपून जाईल

नम्रपणे म्हण साहेबांना
दोन दिस रजेवर जातो
फॉरेन टूर राहिला निदान
जवळ फिरून येतो

आज पर्यंत ऑफिससाठी
किती किती राबलास
खरं सांग कधी तरी तू
मनाप्रमाणे जगलास ?

मस्त पैकी पाऊस झालाय
धबधबे झालेत सुरू
हिरव्यागार जंगला मध्ये
दोस्ता सोबत फिरू

बायकोलाही म्हण थोडं
चल येऊ फिरून
डार्लिंग डार्लिंग खेळू आपण
पुन्हा होऊ तरुण

पंजाबी घाल, प्लाझो घाल
लाऊ द्या लाल लिपस्टिक
बायकोला शब्द द्यावा
करणार नाही किटकीट

पोळ्या झाल्या की भाकरी
अन भाकरी झाली की भाजी
स्वयंपाक करता करताच
बायको होईल आजी

गुडघे लागतील दुखायला
तडकून जातील वाट्या
दोघांच्याही हातात येतील
म्हातारपणाच्या काठ्या

जोरजोरात बोलावं लागेल
होशील ठार बहिरा
मसणात गवऱ्या गेल्यावर
आणतो का तिला गजरा ?

तोंडात कवळी बसवल्यावर
कणीस खाता येईल का ?
चालतांना दम लागल्यावर
डोंगर चढता येईल का ?

अरे बाबा जागा हो
टाक दोन दिवस रजा
हसीम...

Like SMS - 29 - SMS Length: 2462 Marathi Kavita
whatsapp-share fb-messenger-share telegram-share twitter-share sms-share
Kinjal Posted In Marathi SMS
Added 4 years ago

का कुणास ठाऊक आठवण येत होती क्षणोक्षणी ।।
व्याकुळतेने डोळ्यातून तरंगत होते पाणी ।।
त्या मधुर स्वरांची व हास्याची होतीच आणिबाणी ।।।
दुर असूनही सुगंध देणारी सतत आठवत होती ती रातराणी ।।
काय सांगावे हे नाते स्नेह बंधनाचे।।।
विरह देखील देतो सुगंध चंदनाचे।।।
तु पैल तिरावर मि ऐल तिरावर।।। या सुगंधाचे वेड घेतले मि माझ्या उरावर।।। तुझ्याच मैत्रीने बसला मैत्रीवर विश्वास ।।।
मि पण या कसोटीवर उतरणार जोपर्यंत आहे शेवटचा श्वास।।।
तुझ्याच त्या स्मित हास्याने मन होते उल्हास ।।।तो स्वर तोच खरा ध्यास।।।तुझे गोड शब्द ऐकण्यासाठी मन झाले होते व्याकूळ ।।।असे वाटत होते राधाकृष्ण विना सुन्न झाले होते गोकुळ।।।

Like SMS - 34 - SMS Length: 1591 Marathi Kavita
whatsapp-share fb-messenger-share telegram-share twitter-share sms-share
Kinjal Posted In Marathi SMS
Added 4 years ago

ती आली आयुष्यात मी बेभान झालो,
कळले नाही कधी मी तिच्यात गुंतलो.,
जेव्हापासून तिच्या प्रेमात मी हरवून गेलो,
कळले नाही कसा शब्दांशी खेळू लागलो.,
तिच्या प्रेमरंगात मी देहभान विसरलो,
तिच्या प्रितीन पुरता मी झपाटला गेलो.,
वेगवेगळ्या भावनांना ती जन्म देते,
माझ्या हातून सारं ती लिहून घेते.,
माझी कविता म्हणजे तिचा न माझा संवाद असतो,
मी फक्त तिच्यावर वेड्यासारखं प्रेम करतो.,
कवी नाही मी हे माझं प्रेम आहे,
चार दोन कविता करून प्रेम थोडच थांबणार आहे,
माझं प्रेम जगावेगळं ते कधीच मिटणार नाही,
हे जग सोडेपर्यंत
हि भावना मनातून जाणार नाही.....

Like SMS - 49 - SMS Length: 1386 Marathi Sad SMS
whatsapp-share fb-messenger-share telegram-share twitter-share sms-share
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next »
Jump to Page

SMS Language

Both SMS