Marathi SMS [Marathi Maitri SMS]

Added 2 years ago

"पराभव पहिल्यांदा रणात होत नाही पराभव पहिल्यांदा मनात होतो,
जी माणसे मनाने पराभूत असतात ती रणात जिंकूच शकत नाहीत.
आणि जी माणसे मनाने जिंकलेलीच असतात ती रणात पराभूत होवूच शकत नाही.
पहिल्यांदा मन जिंकणे जास्त गरजेचे, रण मग आपोआप जिंकले जाते.....

I Like SMS - Like: 46 - SMS Length: 634
akash Posted In Marathi SMS
Added 2 years ago

"नाते-गोते"
भरपुर असायला पाहीजे...
पण
नात्याला
"गोत्यात आणणारे"...
एकही नाते असायला नको.


ज्यांनी आज पैसे कमावले ते तर
उद्या खर्चच होणार !!!

आम्ही तर माणसे कमावली आहे ते
तर उद्या नक्की कामी
येणार............

I Like SMS - Like: 43 - SMS Length: 516
akash Posted In Marathi SMS
Added 2 years ago

मैत्रीसाठी पुढे केलेला हात
कोणी मागे घेत नसतं .......... ...
पण जीवनभर विश्वासने
साथ देणारा हात आपणच
आपलं शोधायचा असतो......
सावलीसाठी कोणी स्वताहून
आसरा देत नसतं …….
रणरणत्या उन्हात
सावलीसाठी एक झाड
आपणच आपलं शोधायचं असत

I Like SMS - Like: 52 - SMS Length: 562
akash Posted In Marathi SMS
Added 2 years ago

१ दिवस फोन नहीं केला तर रागवतो,
फोन केला तरीही शिव्या घालतो,
समोरून एखादी फाकडू पोरगी जात असेल
तर
तिच्या समोर मस्त पोपट करतो,
कॉलेज ला आल्यावर पहिला कॉल
आपल्याला करतो,
कुठे आहेस म्हणुन विचारतो,
बाइक वरून पडलो की सगळे हसत असताना
धावत येउन उचलतो,
परिक्षेच्या वेळी
सुपरवायज़र ला घाल चुलीत म्हणुन
सप्प्लिमेंट हातात देतो,
आपल्या डोळ्यात बघून
काय रे एवढा परका झालो का..? असा उलट
प्रश्न करतो,
सुखात हक्काने पार्टी मागणारा
आणि दुखात रडायला खांदा देणारा हाच
तर जिवलग मित्र असतो.

I Like SMS - Like: 89 - SMS Length: 1240
akash Posted In Marathi SMS
Added 2 years ago

चांगले मिञ या जगात सहजासहजी मिळत नाहित
जवळ असताना माञ एकमेकाशि पटत नाहि..

कळत असत सार काहि पण एक माञ वळत नाहि
काय असते हि मैञी? ते मिञांपासुन दुर गेल्याशिवाय कळत नाहि

I Like SMS - Like: 79 - SMS Length: 435
akash Posted In Marathi SMS
Added 2 years ago

चांगल्या व्यक्तिसोबत मैञी ही 'ऊसा'
सारखी असते,
तुम्ही त्याला तोडा,
घासा,
पिरगळा,
ठोका किंवा
ठेचुन बारिक बारिक करा
तरी अखेरपर्यत त्यामधुन गोडवाच बाहेर येईल.......

I Like SMS - Like: 61 - SMS Length: 418
akash Posted In Marathi SMS
Added 2 years ago

जर तुम्हाला तुमची
श्रीमंती मोजायची असेल
तर नोटा मोजू नका !
कधी चुकून
डोळयांत दोन अश्रू आले तर
ते
पुसायला किती जण येतात ते
मोजा. ..

I Like SMS - Like: 40 - SMS Length: 339
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next »
Jump to Page